เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
account_box ข้าราชการฝ่ายการเมือง
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรี
โทร : 081-9540085
นางสาวศุลีพร โสดามรรค
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 089-9400432
นายสมพร ปาปะโม
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 081-3694364
นายเจริญ ภูอ่าว
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 093-2653639
นายอภิสัณห์ ลาภเสถียร
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 089-7146447
account_box ฝ่ายข้าราชการประจำ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 089-9566206
นายวชิรวิทย์ วังพิกุลเจริญจิต
รองปลัดเทศบาล
โทร : 061-1486626