เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การแข่งขันกีฬาประจำปี (เซปักตะกร้อ)ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
photo ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่มาแจ้งการยืนยันสิทธิประจำเดือน กันยายน 2566 เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศเทศบาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง แจ้งกำหนดราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสิทธิเดช หมู่ที่ 6 (ฝั่งขวา) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566 ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง หลักฐานแสดงตนในการประชุมเลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามกรรมการชุมชน คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชน วิธีการเลือกกรรมการชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การจัดตั้งชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
1 - 20 (ทั้งหมด 133 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7