เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
arrow_forward คู่มือกองคลัง
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ จัดตั้งใหม่ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์จัดตั้งใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน เรื่องการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน เรื่องการรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108
insert_drive_file คู่มือบริการประชาชน เรื่องการขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1