เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
group สภาเทศบาล
นายวิศรุต ดีสินธุ์
ประธานสภาเทศบาล
นายพยอม ไสยกุล
รองประธานสภาเทศบาล
นางสมจิตร ฆารไสว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายมนตรี เขียวโคตร
สมาชิกสภาเทศบาล
นายพิรมย์ อุดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล
นายคำเส็ง แสนยะมุล
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมชาย แสงดาว
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสถิตย์ โนนทิง
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมบูรณ์ โยสะออน
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสุระชาติ สีแดงเดช
สมาชิกสภาเทศบาล
นางมะยุลี ศรีวิพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล
นางชฎาภรณ์ สอดศรี
สมาชิกสภาเทศบาล