เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด
รายละเอียด : วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสมเด็จโดยนางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด ร่วมเดินทางทัศนศึกษาตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยาเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบการอาหารในพื้นที่เทศบาลตำบลสมเด็จ
ผู้โพส : admin