เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์
รายละเอียด : วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ ได้มอบหมายให้ นางสาวศุลีพร โสดามรรค รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะต้นทางโดยการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการกองทุนขยะ/ธนาคารขยะชุมชน ณ ศาลาประชาคม ชุมชนหมู่ที่ 10
ผู้โพส : admin