messager
 
เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ
รายละเอียด : วันที่ 7-9 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลสมเด็จโดยนางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยผู้นำชุนชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมเดินทางทัศนศึกษาตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เมืองพัทยา
ผู้โพส : admin