เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 20 -26 เมษายน 2565 นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ , นางสาวศุลีพร โสดามรรค รองนายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จและนายอภิสัณห์ ลาภเสถียร เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ครอบคลุมทั้ง 6 ชุมชน ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสมเด็จ
ผู้โพส : admin