เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
ประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565
รายละเอียด : วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลสมเด็จได้จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลสมเด็จ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยในที่ประชุมได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อพิจารณาในวาระที่ 2 และวาระที่ 3 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566
ผู้โพส : admin