เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565
รายละเอียด : วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลได้ลงพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ในโครงการเทศบาลสัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด และทันท่วงที ภายในงานได้มีการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานในเทศบาล อาทิ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมว, บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ,รับเรื่องราวร้องทุกข์ , รับชำระภาษีประเภทต่างๆ , รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , เด็กแรกเกิด , บริการทางด้านงานทะเบียนราษฎร์ , การรับสมัครสมาชิกกองทุนวันละบาท , การรับชำระเงินกลุ่มสงเคราะห์เทศบาลตำบลสมเด็จ พร้อมการให้บริการจากวิทยาลัยการอาชีพกาฬสินธุ์ (บริการตัดผมฟรี)
ผู้โพส : admin