ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
รายละเอียด : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2565
ชื่อไฟล์ : JfgAFzETue33747.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้