ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ที่ได้ลงทะเบียนแล้วเมื่อเดือน พฤษภาคม 2565

ชื่อไฟล์ : ADiTDwuTue95724.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้