ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระ โครงการบุญเบิกบ้านเบิกเมืองเจ้าพ่อหลักเมืองสี่แยกสมเด็จ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง