ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายพลาสวุ๊ดพร้อมโครงสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง