เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

บุคลากรภายใน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206
นายยุทธศิลป์ ภูโทสุทธิ์
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จ
โทร : 089-9566206

สถิติ sitemap
วันนี้ 3247
เดือนนี้2,942
ทั้งหมด126,323

camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด [8 มีนาคม 2566]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ [7 มีนาคม 2566]
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 [8 กุมภาพันธ์ 2566]
 
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2565
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9

บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
นางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ
โทร : 081-9540085
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
play_arrow การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview5
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview3
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.บถ.
24/03/2566
24/03/2566
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564
กสธ.
22/03/2566
24/03/2566
ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันสารกัมมันตรังสีซีเซียม - 137
กศ.
24/03/2566
24/03/2566
หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ฉบับที่ 2
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
24/03/2566
24/03/2566
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2566 (เพิ่มเติม)
กค.
24/03/2566
24/03/2566
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
[เอกสารแนบ]
สน.คท.
24/03/2566
24/03/2566
การขออนุมัติใช้ตราเครื่องหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อใช้เป็นตราเครื่องหมายของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ