เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
ร่วมขบวนแห่งานมหากฐิน เพื่อสร้าง “สมเด็จพระพุทธรังษีวิชัยไตรโลกนาถ” ณ วัดรังษีชัชวาลย์ [4 พฤศจิกายน 2566]
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอสมเด็จ [23 ตุลาคม 2566]
ร่วมพิธี “วันนวมินทรมหาราช” น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ [13 ตุลาคม 2566]
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลตำบลสมเด็จ [28 กันยายน 2566]
วันพระราชทานธงชาติไทย [28 กันยายน 2566]
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลหนองแปนในการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะที่ต้นทางการบริหารจัดการตลาดนัดรีไซเคิลของชุมชนต้นแบบ ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน [27 กันยายน 2566]
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ลดร้อน รักษ์โลก” บริเวณพื้นที่สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำอารีย์ ชุมชนหมู่ที่ 4 [13 กันยายน 2566]
โครงการอาสารักษ์ความปลอดภัยสร้างวินัยจราจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [12 กันยายน 2566]
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2566 (LPA) เทศบาลตำบลสมเด็จได้คะแนนรวมคิดเป็นร้อยละ 93.02 [12 กันยายน 2566]
โครงการทัศนศึกษาสร้างเสริมประสบการณ์เด็กเล็ก (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสมเด็จ [7 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 - 10 (ทั้งหมด 135 รายการ)