เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการอาหารและตลาดสด [8 มีนาคม 2566]
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำชุมชนและผู้นำกลุ่มต่างๆ [7 มีนาคม 2566]
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ [22 กุมภาพันธ์ 2566]
กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 [8 กุมภาพันธ์ 2566]
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566 [27 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ [16 มกราคม 2566]
โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 [14 มกราคม 2566]
ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2566 [1 มกราคม 2566]
พิธีการแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อฉลองสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมเด็จ ประจำปี พ.ศ.2565 [14 ธันวาคม 2565]
เทศบาลตำบลสมเด็จได้รับเกียรติบัตรหน่วยงานที่มีผลการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐประจำปี 2565 ในระดับ AA [9 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 - 10 (ทั้งหมด 84 รายการ)