เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศเกณฑ์การใช้วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เอกสารเพิ่มเติม TOR หน้า 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนารีสวัสดิ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file ประกาศผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสันติราษฎร์ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (ตลาดสดเทศบาลสมเด็จ หมู่ที่ 5 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ประกาศราคากลาง โครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิทยุพัฒน์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ภายในสวนสาธารณะหนองคัน หมู่ที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา บริเวณพื้นที่โรงฆ่าสัตว์เก่า หมู่ที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริมนม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนวิทยุพัฒน์ หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศราคากลางจัดซื้อ CCTV poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศแปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศกำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันสิ้นเปลือง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ประกวดราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนพรรำวิรัตน์ หมู่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกวดราคาโครงการก่อสร้างก่อสร้างศาลาประชาคมชุมชน หมู่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
1 - 20 (ทั้งหมด 30 รายการ) 1 2