เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
play_arrow งบประมาณรายจ่ายประจำปี
play_arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การแข่งขันกีฬาประจำปี (เซปักตะกร้อ)ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลสมเด็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือนตุลาคม 2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview14
photo ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จ เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสมเด็จ พ.ศ.2566 grade
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16

play_arrow ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview1
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview181
insert_drive_file ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview174

play_arrow แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29

play_arrow รายงานผลการปฏิบัติงาน