เทศบาลตำบลสมเด็จ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
สมเด็จ
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๔๖๑๕๐
โทรศัพท์ : ๐ ๔๓๘๖๐๒๔๒ , ๐ ๔๓๘๖๑๒๓๑

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ
รายละเอียด : วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จ ได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉราลักษณ์ สุวภักดิ์ นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร มีนักเรียนผ่านการประเมินจำนวน 52 คน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสมเด็จดังคำขวัญที่ว่า “งามอย่างมีคุณค่า ชราอย่างมีคุณภาพ เกิดนานมั่นใจ สูงวัยมั่นคง”
ผู้โพส : admin